Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Hải

Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
c2thanhhailng.bacgiang@moet.edu.vn